SBR-reningsverk från nio hushåll och uppåt.

Entanksanläggningar10m3_tank_ljusare

Nio hushåll
Biovacuum B35, renar 7,6m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 8m3

Tolv hushåll
Biovacuum B45, renar 10,9m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 10m3

Sjutton hushåll
Biovacuum B60, renar 15,7m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 13m3

Flertanksanläggningar

Watercare 95 – tvåtanks anläggning, ökad kapacitet och redundans, renar 24,9m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 30m3

Watercare 125pe – tvåtanks anläggning, ökad kapacitet och redundans, renar 34,5m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 30m3

Extra utrustning
– Fjärrövervakning
– Epostlarm

 

– Tillbaka