Minireningsverk för tre till sju hushåll

20pe ritningTre hushåll
Biovacuum B15, renar 3,7m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 9m3

Fem hushåll
Biovacuum B20, renar 5,1m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 10m3

Sju hushåll
Biovacuum B25, renar 5,9m3 per dygn.
Anläggningen behöver ett utrymme på 10m3

 

– Tillbaka