Hur fungerar våra minireningsverk?

Alla våra minireningsverk är så kallade SBR-reningsverk.
”SBR” betyder Satsvis Biologisk Rening och är en biologisk reningsmetod där alla processer pågår i slutna behandlingstankar och reningen sköts av mikroorganismer som produceras naturligt i våra behandlingstanker. Naturen sköter alltså själv en stor del av processen.

  • Jämna reningsresultat 
    Genom satsvis rening varierar inte reningsresultaten – även vid ojämna tillflöden av avloppsvatten.
  • Litet hushåll? Slipp slamsugning!
    Anläggningar för ett och två hushåll levereras med uppsamling av slam till torktunna. Dessa anläggningar behöver alltså inte slamsugas!
  • Stora anläggningar – överskådlig service.
    Överskådlig montering ovan mark ger enkla servicemöjligheter och stora möjligheter för utbildning av egna servicetekniker på plats för större anläggningar.

PROCESSEN
Våra anläggningar är uppbyggda av moduler, som fungerar som självständiga enheter. Behandlingstanken försörjs från en och samma mottagningstank.
Behandlingstanken genomgår 5 faser, vilket totalt utgör en cykel.

1 Uppfyllning

Uppfyllning
Behandlingstanken får avloppsvatten från mottagningstanken. Denna fas pågår till dess att behandlingstanken är uppfylld.

 

2 Reaktion

Reaktion
Behandlingstanken luftas kontinuerligt, men tar inte emot något vatten från mottagningstanken.

 

3 SedimenteringSedimentering
I denna fas sker ingen tillförsel av avloppsvatten och heller ingen luftning av behandlingstanken förekommer.

 

4 Avtappning

Avtappning
Före avtappning av det renade vattnet tappas överskottsslammet ut ur behandlingstanken och pumpas upp till en slamtunna. Därefter öppnas utloppsventilen och det renade vattnet släpps ut.

 

5 Väntfas Väntfas
Behandlingstanken går in i en fas där den väntar på nytt avloppsvatten. Under denna fas pulsluftas det återstående aktiva slammet.

 

Behandlingstanken har nu fullföljt en cykel och är klar att på nytt ta emot avloppsvatten.

 

 – Läs här om minireningsverk för ett och två hushåll.

 – Läs här om minireningsverk för tre till sju hushåll.

 – Läs här om SBR-reningsverk för nio hushåll och uppåt.

 – Läs här om SBR-reningsverk för större anläggningar och special lösningar.