Minireningsverk

Vem behöver minireningsverk? Varför just SBR-verk?
Med stor erfarenhet hjälper vi idag hundratals hushåll med avloppsrening i Sverige och Norge.
Allt från små lösningar för enskilda avlopp till större lösningar för t.ex. grannsamfälligheter, skidanläggningar och konferansgårdar.

Våra SBR-reningsverk är utformade för att kunna möta alla kunders reningskrav.
‘SBR’ står för Satsvis Biologisk Rening. Denna form av rening är skonsam för miljön, baserad på mikroorganismers förmåga att bryta ner avfallet samt ger en möjlighet för anläggningen att möta t.ex. ojämn belastning/säsongsanvändning/stora volymer.

Våra reningsverk är byggda för att bli godkända med verklighetens avloppsbelastning – inte för ultimata labratioreförhållanden.
Unikt för alla våra verk är placeringen ovan mark.
Egentligen alltid den ständigt bästa lösningen enligt oss- men definitivt nödvändigt då markförhållandena inte tillåter nedgrävda tankar
Välj bort leriga inspektionsluckor och nergrävda tekniska komponenter.
Vi tillhandahåller en smidigare och lättare hantering av din reningslösning!

Vill ni ha ett minireningsverk för er själva eller tillsammans med grannen? Vi hjälper er att komma fram till vad som passar er bäst.

5pe ritning – Läs mer här om hur minireningsverken fungerar.

 – Läs här om minireningsverk för ett och två hushåll.

 – Läs här om minireningsverk för tre till sju hushåll.

 – Läs här om SBR-reningsverk för nio hushåll och uppåt.

 – Läs här om SBR-reningsverk för större anläggningar och special lösningar.

 – Ladda ner ett informationsblad om våra minireningsverk.