UV-rening

uv lampa crop

Varför vill man ha UV-rening efter ett minireningsverk?
På vissa platser kan det vara krav på en extra UV-rening för att få bort alla bakterier som finns i det renade avloppsvattnet.
Med SBR-tekniken tar man normalt sett bort 99,9% av bakerierna i avloppsvattnet. Men i vissa områden är det inte tillräckligt, då sätter man till en UV-rening.

Vi kan leverera färdig UV-rening till er.
Vi placerar UV-reningen direkt på minireningsverket, så det inte tar någon extra plats.
Minireningsverket ser själv till att starta UV-belysningen så det alltid arbetar optimalt.

En annan typ av efterpolering är ett fosforfilter.
Det kan du läsa mer om här.

– Tillbaka