Fosforfilter

 

Varför ska man har ett fosforfilter efter ett minireningsverk?
På vissa områden kan det vara krav på en extra fosfor reduktion för att minska mängden fosfor som finns i det renade avloppsvattnet.
I våra minireningsverk doserar vi in ett flockningsmedel för att minska mängden fosfor som går med ut i det renade avloppsvattnet. Med våra minireningsverk kommer utsläppen ner till de nivåer som krävs för högskyddsnivå innan man släpper det till recipienten. Men i vissa områden är det inte tillräckligt, då kan man installera ett fosforfilter.

Fosforfiltret placeras efter minireningsverk, med fördel i marken, och den reducerar fosforen i det renade utloppsvattnet ytterligare.
Storleken på fosforfilter är beroende på vilken kapacitet man har på sitt minireningsverk.

Vi kan levererar rätt fosforfilter till ert minireningsverk.

En annan typ av efterpolering är ett UV-rening.
Det kan du läsa mer om här.

– Tillbaka