Våra produkter

Vi skapar en helhetslösning för varje reningsverk.
Från mottagningstankar, pumpstationer och minireningsverk till efterpolering.
Vi var även det som kan behövs för att varje steg skall fungera.

Ni tillsammans med våra säljare kommer fram till vilken produkt som passar bäst för er.
I våra offerter är det alltid montering av minireningsverket med.

Ritnign på storanläggning

Hör av er om ni har några frågor.
Tel: 08-608 21 60
Epost: kontakt@miljoochbioteknik.se

– Läs om våra SBR-minireningsverk.

– Läs om våra pumpstationer.

– Läs om våra olika lösningar på efterpolering.