Kontakt med servicetekniker

Här finner du din serveicetekniker.

Servicechef
Lennart Gustafsson, 070-524 30 89

Region Stockholm
Lasse Johansson, 070-413 78 11

Region Syd
Lars Magnusson, 070-871 63 17

Region Väst
Willy Albinsson, 070-226 93 50

Region Öst
Johan Sjöberth, 070-299 69 26
Gunnar Thunberg, 070-600 12 13

Region Värmland
Sören Scott, 070-315 73 45

Region Mitt
Bengt Sjölundh, 072-241 00 29
Bo Sjölundh, 0247-221 83

– Tillbaka